Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Nowelizacja kodeksu karnego – warsztaty dla służb i prokuratorów w Centrum Szkolenia SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Nowelizacja kodeksu karnego – warsztaty dla służb i prokuratorów w Centrum Szkolenia SG

Edward Milewski
19.06.2017

W dniu 19 czerwca br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej rozpoczęło się szkolenie poświęcone nowelizacjom kodeksu karnego, wprowadzonych ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej art. 270a, art. 271a oraz art.277a k.k. oraz ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, regulującą konfiskatę rozszerzoną.

Prelegentami szkolenia są przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, prokuratur okręgowych oraz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Przedsięwzięcie skierowane jest do funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego Straży Granicznej. Podczas szkolenia omawiane są  praktyczne i prawne problemy w stosowaniu przepisów znowelizowanych powyższymi ustawami, w szczególności specyfika prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach o wyłudzenie podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, sposobów działania sprawców oraz odmienności w ujawnianiu i zabezpieczaniu materiału dowodowego, możliwości prawnych, jak i praktycznych sposobów ustalania przepływów finansowych, jak również kwestie blokady kont bankowych, tymczasowego zajęcia mienia i inne zabezpieczenia majątkowe.  

Organizatorem powyższego szkolenia  z ramienia CSSG jest Zakład Prawa i Kryminalistyki wspólnie z Zarządem Operacyjno-Śledczym KGSG.

Szkolenie potrwa do 21 czerwca br.

do góry