Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szkolenia z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) realizowane przez funkcjonariuszy CSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenia z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) realizowane przez funkcjonariuszy CSSG

Katarzyna Kamińska
24.06.2017

System EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW) przeżywa dynamiczny rozwój na terenie całej Polski. Dzięki współpracy Wojewody Podlaskiego z innymi instytucjami, jednolity system EZD swoim zasięgiem obejmuje kolejnych partnerów, wśród których znalazła się również Straż Graniczna.

W procesie wdrożenia systemu EZD istotną rolę odgrywa Centrum Szkolenia Straży Granicznej, któremu powierzone zostało zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy oraz pracowników wszystkich jednostek oraz komórek organizacyjnych Straży Granicznej z zakresu jego obsługi oraz podstawowych funkcjonalności.
Szkolenia organizowane są w dwóch trybach: stacjonarnym dla pracowników punktów kancelaryjnych oraz koordynatorów wdrożenia, jak również wyjazdowym, dla pozostałych użytkowników. Jak dotąd przeszkoleni zostali funkcjonariusze i pracownicy z wybranych biur i zarządów w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w tym między innymi: Wydział Wsparcia Użytkownika Biura Łączności i Informatyki KGSG z siedzibą w Szczecinie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Podlaski Oddział Straży Granicznej oraz Nadbużański Oddział Straży Granicznej. W najbliższym czasie szkoleniami objęte zostanie Archiwum Straży Granicznej Biura Ochrony Informacji KGSG, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej oraz Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie. Pozostałe oddziały będą szkolone zgodnie z opracowanym harmonogramem.
Planowany termin wdrożenia systemu EZD w całej Straży Granicznej wyznaczono na rok 2019. Do tego czasu przygotowana zostanie spójna infrastruktura systemu EZD, opracowana stosowna dokumentacja oraz przeszkolone zostaną wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Straży Granicznej.

  • Szkolenia z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) realizowane przez funkcjonariuszy CSSG
    Szkolenia z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) realizowane przez funkcjonariuszy CSSG
  • Szkolenia z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) realizowane przez funkcjonariuszy CSSG
    Szkolenia z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) realizowane przez funkcjonariuszy CSSG
  • Szkolenia z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) realizowane przez funkcjonariuszy CSSG
    Szkolenia z zakresu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) realizowane przez funkcjonariuszy CSSG
do góry