Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Rozpoczęcie szkolenia podstawowego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia podstawowego

Katarzyna Kamińska
03.07.2017

W dniu 03 lipca 2017 r. grupa 29 funkcjonariuszy rozpoczęła naukę w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Funkcjonariusze reprezentują Podlaski oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. Słuchaczy w pierwszym dniu szkolenia powitał Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Roman Łubiński  w obecności kadry kierowniczej Centrum i opiekunów dydaktycznych grup szkoleniowych.
Słuchacze rozpoczną swoją naukę od szkolenia podstawowego, na którym poznają podstawy służby w Straży Granicznej, a następnie, po pozytywnie zaliczonych egzaminach, będą kontynuować naukę w szkole podoficerskiej. W trakcie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej odbędą również praktyki zawodowe w granicznych jednostkach organizacyjnych, gdzie będą poszerzali swoje kompetencje oraz zweryfikują zdobytą wiedzę.
Funkcjonariusze naukę w kętrzyńskim ośrodku szkolenia zakończą 28 lutego 2018 roku.

 

  • Rozpoczęcie szkolenia podstawowego
    Rozpoczęcie szkolenia podstawowego
  • Rozpoczęcie szkolenia podstawowego
    Rozpoczęcie szkolenia podstawowego
do góry