Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Przyszli oficerowie Straży Granicznej rozpoczęli szkolenie w Centrum Szkolenia SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przyszli oficerowie Straży Granicznej rozpoczęli szkolenie w Centrum Szkolenia SG

Edward Milewski
21.08.2017

21 sierpnia 2017 r., po dwóch latach przerwy, Centrum Szkolenia SG wznowiło realizację przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych. Po jego ukończeniu funkcjonariusze nabędą prawo do mianowania na stopień podporucznika Straży Granicznej.

W szkoleniu bierze udział 44 funkcjonariuszy reprezentujących piony logistyczne i administracyjne ze wszystkich  jednostek organizacyjnych naszej formacji. Zajęcia w Centrum Szkolenia SG będą realizowane w formie zaocznej od 21 sierpnia 2017 r. do 2 lutego 2018 r.

Inauguracji szkolenia dokonali Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej Pan Marek Małkowski oraz Komendant Centrum Szkolenia SG płk SG Roman Łubiński. Na zaproszenie komendanta Centrum w rozpoczęciu uczestniczył ppłk SG Robert Inglot, Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG. W mowie inauguracyjnej Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gratulował funkcjonariuszom udziału w szkoleniu oraz przedstawił oczekiwania jakie stoją przed przyszłymi oficerami Straży Granicznej. Komendant ośrodka szkolenia płk SG Roman Łubiński przedstawił kadrę kierowniczą oraz opiekunów dydaktycznych, a także omówił zadania i oczekiwania w trakcie pobytu i nauki słuchaczy w Centrum.

Głównym celem rozpoczętego dziś szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania działań podległego zespołu, a także rozwijanie własnego potencjału.

Po spotkaniu z funkcjonariuszami przeszkolenia specjalistycznej Zastępca Komendanta Głównego SG Pan Marek Małkowski w towarzystwie komendantów obu kętrzyńskich  jednostek organizacyjnych SG zapoznał się z bazą dydaktyczną Centrum Szkolenia, sprzętem wykorzystywanym w trakcie szkoleń oraz bazą noclegową.

 • Przyszli oficerowie Straży Granicznej rozpoczęli szkolenie w Centrum Szkolenia SG
  Przyszli oficerowie Straży Granicznej rozpoczęli szkolenie w Centrum Szkolenia SG
 • Przyszli oficerowie Straży Granicznej rozpoczęli szkolenie w Centrum Szkolenia SG
  Przyszli oficerowie Straży Granicznej rozpoczęli szkolenie w Centrum Szkolenia SG
 • Przyszli oficerowie Straży Granicznej rozpoczęli szkolenie w Centrum Szkolenia SG
  Przyszli oficerowie Straży Granicznej rozpoczęli szkolenie w Centrum Szkolenia SG
 • Pokaz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
  Pokaz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
 • Pokaz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
  Pokaz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
 • Pokaz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
  Pokaz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
 • Pokaz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
  Pokaz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
 • Pokaz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
  Pokaz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
 • Pokaz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
  Pokaz bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
do góry