Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kursu doskonalący pt. „Wystąpienia przed audytorium w języku angielskim” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kursu doskonalący pt. „Wystąpienia przed audytorium w języku angielskim”

Edward Milewski
29.08.2017

W dniach 21-25 sierpnia 2017 r. w Centrum Szkolenia SG odbyła się pierwsza edycja kursu doskonalącego pt. „Wystąpienia przed audytorium w języku angielskim”.

Kurs adresowany jest do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w ramach wykonywanych zadań służbowych występują publicznie w języku angielskim, a w szczególności prowadzą prezentacje na szczeblu międzynarodowym. Uczestnicy kursu powinni prezentować znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie B1 lub wyższym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Głównym celem kursu było doskonalenie kompetencji komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim podczas wystąpień publicznych na arenie międzynarodowej. Kurs zakończył się zaliczeniem polegającym na prezentacji wcześniej przygotowanego wystąpienia w języku angielskim na wybrany przez siebie temat.

  • Uczestnicy kursu doskonalącego pt. „Wystąpienia przed audytorium w języku angielskim”
    Uczestnicy kursu doskonalącego pt. „Wystąpienia przed audytorium w języku angielskim”
do góry