Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Konferencja w WSPol nt. bezpieczeństwa dokumentów publicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Konferencja w WSPol nt. bezpieczeństwa dokumentów publicznych

Sekcja Informacji
20.10.2017

W dniu 13 października 2017 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo dokumentów publicznych”, zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., Pocztę Polską oraz Instytut Służby Kryminalnej WBW Wyższej Szkoły Policji. Konferencja była połączona z uroczystą inauguracją pierwszej edycji studiów podyplomowych w zakresie: bezpieczeństwa dokumentów publicznych, rozpoczynających kampanię informacyjno-szkoleniową dotyczącą zagadnień związanych z budowanym systemem bezpieczeństwa dokumentów.

Z ramienia Centrum szkolenia SG udział w  konferencji wzięli: p.o. Komendant Centrum Szkolenia SG ppłk SG Andrzej Prokopski wraz z zastępcą płk. SG Mirosławem Doroszkiewiczem, były komendant Centrum płk SG Roman Łubiński, a także eksperci z dziedziny badania dokumentów naszego ośrodka szkolenia: ppłk SG Krzysztof Ślaski i ppłk SG Jacek Ciunel z Zakładu Prawa i Kryminalistyki.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń związanych z bezpieczeństwem dokumentów. Swoje wystąpienia wygłosili wszyscy przedstawiciele instytucji związanych z tematem przewodnim spotkania zarówno ze środowisk naukowych, jak i producentów dokumentów oraz służb zajmujących się przedmiotową problematyką.

Oprac. na podst. informacji zmieszczonych pod adresem https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/703-bezpieczenstwo-dokumentow-publicznych

  • Konferencja w WSPol nt. bezpieczeństwa dokumentów publicznych
    Konferencja w WSPol nt. bezpieczeństwa dokumentów publicznych
do góry