Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Spotkanie przedstawicieli ośrodków szkolenia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie przedstawicieli ośrodków szkolenia Straży Granicznej

Sekcja Informacji
20.10.2017

W dniach 18-19 października 2017 r. Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie było gospodarzem kolejnego w tym roku spotkania z przedstawicielami Centralnego Ośrodka Szkolenia SG oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w sprawie diagnozowania potrzeb szkoleniowych funkcjonariuszy naszej formacji.

Badanie potrzeb szkoleniowych jest procesem realizowanym w formacji cyklicznie, każdego roku, po przedstawieniu oferty szkoleniowej trzech ośrodków szkolenia SG na rok kolejny. Aktualnie prowadzone badanie ma charakter ewaluacji doskonalenia zawodowego centralnego i ukierunkowane jest na ustalenie stopnia, w jakim proponowana oferta szkoleniowa zaspokaja rzeczywiste potrzeby szkoleniowe funkcjonariuszy SG, wynikające z realizacji zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych. Biorąc pod uwagę, że wyszkolenie funkcjonariusza SG jest procesem skomplikowanym i uwarunkowanym wieloma czynnikami, w obszarze zainteresowań badawczych, obok zabezpieczenia strony merytorycznej szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących znalazło się wiele zagadnień organizacyjnych. Cele badawcze osiągano przy wykorzystaniu zróżnicowanych narzędzi badawczych. W pierwszym etapie, w ramach badania ankietowego na platformie e-learningowej Centrum Szkolenia SG, indywidualne oceny i opinie wyraziło 1370 funkcjonariuszy SG. W kolejnym etapie, dzięki aktywnemu wsparciu organizacyjnemu komendantów: Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego, Nadodrzańskiego, Morskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG, realizatorzy badania przeprowadzili ponad 280 rozmów z wytypowanymi funkcjonariuszami w komendach i placówkach wszystkich oddziałów SG. Aktualnie trwają prace w zakresie opracowania uzyskanych wyników badania.

Autor: B. Kleszczewska

 

do góry