Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu– język rosyjski - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu– język rosyjski

Sekcja Informacji
30.10.2017

W dniach 23-27 marca 2017 r. w Centrum Szkolenia SG odbył się kurs doskonalący języka rosyjskiego „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski”.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy SG wykonujących zadania służbowe na pierwszej linii kontroli, którzy w ramach realizowanych czynności dokonują kontroli dokumentów oraz weryfikacji warunków wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium RP i Unii Europejskiej.
Celem głównym kursu było pogłębienie znajomości języka rosyjskiego oraz powiązanych z nią kompetencji językowej i kulturowej w zakresie słownictwa związanego z pracą unkcjonariuszy, a zwłaszcza kontroli dokumentów.
W trakcie zajęć stosowane były metody aktywizujące w celu zwiększenia efektywności przyswajania leksyki związanej m.in. z danymi personalnymi cudzoziemca, rodzajami dokumentów okazywanych podczas kontroli oraz standardowymi i problemowymi sytuacjami związanymi z kontrolą dokumentów głównie w przejściu granicznym.
Kurs zakończył się zaliczeniem w formie symulowanych sytuacji, zaprojektowanych w takiej formie, aby możliwym było  powtórzenie i utrwalenie materiału realizowanego w trakcie zajęć, a także sprawdzenie umiejętności językowych uczestników kursu.

Fot: st. chor. szt. SG Edward Milewski

  • Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu– język rosyjski
    Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu– język rosyjski
do góry