Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie INSEC 2017 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

INSEC 2017

Sekcja Informacji
17.11.2017

W dniach 15-16 listopada br. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2017. Patronem naukowym wydarzenia było Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Patronat honorowy objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartoryski.

Konferencja była poświęcona bezpieczeństwu granic, modernizacji służb mundurowych, bezpieczeństwu wewnętrznemu, ochronie infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwu imprez masowych. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Straży Granicznej, administracji rządowej, Policji, Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ośrodków naukowo-badawczych i przemysłu.

Kętrzyński ośrodek szkolenia SG reprezentowali: Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia SG, płk SG Mirosław Doroszkiewicz oraz Kierownik Zakładu Granicznego, ppłk SG Marek Zygowski.

INSEC 2017 podzielono na 6 paneli dyskusyjnych, po trzy każdego dnia. Pierwszego dnia debatowano o kryzysie migracyjnym oraz nowoczesnych technologiach, wykorzystywanych przez Straż Graniczną oraz o cyberterroryzmie.

Natomiast drugiego dnia konferencji uczestnicy skupili się głównie na modernizacji służb mundurowych (do 2020 roku zostanie przeznaczone na ten cel 9 miliardów złotych). Podczas konferencji Zastępca Komendanta Głównego SG Marek Małkowski omówił program modernizacji Straży Granicznej w latach 2017-2020. Ważnym tematem było również zapewnienie bezpieczeństwa na imprezach masowych w kontekście doświadczeń Polski z Dni Młodzieży, szczytu NATO oraz ochrony infrastruktury krytycznej.

zdj. Izabela Bajda (KGSG)

 • Z-ca Komendanta Głównego SG Marek Małkowski na konferencji INSEC 2017
  Z-ca Komendanta Głównego SG Marek Małkowski na konferencji INSEC 2017
 • INSEC 2017
  INSEC 2017
 • INSEC 2017
  INSEC 2017
 • Podziękowanie Zespołu Zarządu Targów Warszawskich S.A.
  Podziękowanie Zespołu Zarządu Targów Warszawskich S.A.
do góry