Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Słuchacze z Kętrzyna i Koszalina na szkoleniu w Finlandii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Słuchacze z Kętrzyna i Koszalina na szkoleniu w Finlandii

Sekcja Informacji
20.11.2017

W dniach 13-17 listopada 2017 r. dwóch słuchaczy kursu oficerskiego realizowanego w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie oraz Centralnym Ośrodku Szkolenia SG w Koszalinie, wraz z wykładowcą Zakładu Granicznego Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, uczestniczyło w międzynarodowym module szkoleniowym w Finlandii pt. „Integrated Border Management Cooperation”, zorganizowanym przez Akademię Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Imatrze.

W szkoleniu, oprócz delegacji polskiej i gospodarzy, uczestniczyły też delegacje służb granicznych Niemiec, Łotwy i Estonii.

Szkolenie ukierunkowane było na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE.

Program szkolenia składał się z części teoretycznej w formie wykładów oraz praktycznej w formie warsztatów w podgrupach, w trakcie których skupiono się głównie na komponentach Europejskiego Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM), funkcjonowaniu i zadaniach Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a także misjach ewaluacyjnych Schengen i systemu monitoringu.

Ponadto, przedstawiciele poszczególnych delegacji zaprezentowali system ochrony granicy państwowej w oparciu o model Zintegrowanego Zarządzania Granicami oraz współpracę w ochronie granicy państwowej z sąsiednimi krajami, z operacyjnego punktu widzenia.

Autor: A. Tyszko (CSSG)

  • Słuchacze z Kętrzyna i Koszalina na szkoleniu w Finlandii
    Słuchacze z Kętrzyna i Koszalina na szkoleniu w Finlandii
  • Słuchacze z Kętrzyna i Koszalina na szkoleniu w Finlandii
    Słuchacze z Kętrzyna i Koszalina na szkoleniu w Finlandii
  • Słuchacze z Kętrzyna i Koszalina na szkoleniu w Finlandii
    Słuchacze z Kętrzyna i Koszalina na szkoleniu w Finlandii
do góry