Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Przedsięwzięcia międzynarodowe - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Przedsięwzięcia międzynarodowe

Sekcja Informacji
27.11.2017

W terminie 20-24 listopada br. w Centrum Szkolenia SG zrealizowane zostały równolegle dwa przedsięwzięcia, finansowane ze środków Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc 2017.

Trzech przedstawicieli Policji Granicznej Mołdawii uczestniczyło w zorganizowanych przez Zakład Ogólnozawodowy CSSG - przy wsparciu Zakładu Granicznego - „Warsztatach dot. opracowania na rzecz Policji Granicznej Mołdawii programu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy”. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu nr 307/2017/ADM2017 pn. „Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w obszarach odpowiedzialności służbowej związanej z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego”.
Ośmiu przedstawicieli Państwowej Służby Granicznej Ukrainy uczestniczyło natomiast w szkoleniu „Przeciwdziałanie korupcji w oparciu o analizę ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych – poziom strategiczny”, zorganizowanym przez Zakład Prawa i Kryminalistyki CSSG w ramach projektu nr 306/2017/ADM2017 pn. „Wzmacnianie potencjału kadry kierowniczej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w obszarze budowania warsztatu kierownika, a także rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku korupcji, w tym analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych w działalności służbowej formacji granicznych”.
Ideą przewodnią obu projektów jest podniesienie kompetencji kadr administracji publicznej, odpowiedzialnej w krajach partnerskich za ochronę granic państwowych oraz wymiana doświadczeń służbowych pomiędzy zaprzyjaźnionymi formacjami granicznymi.

 

  • PRZEDSIĘWZIĘCIA MIĘDZYNARODOWE
    PRZEDSIĘWZIĘCIA MIĘDZYNARODOWE
do góry