Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom

Wojciech Wróbel
02.02.2018

Zakończenie przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych

W dniu 2 lutego br. w Centrum Szkolenia SG odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych.

Absolwenci kursu oficerskiego realizowanego w kętrzyńskim ośrodku szkolenia w formie zaocznej podnosili swoje kompetencje w zakresie planowania, organizowania i nadzorowania działań podległego zespołu, a także rozwijania potencjału kierownika. Podstawowym założeniem ukończonego przez przyszłych oficerów kursu było wyposażenie ich w kwalifikacje niezbędne na stanowiskach przewidzianych dla funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych SG posiadających stopnie oficerskie SG.

Zdobytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności praktyczne absolwenci zweryfikowali podczas trwającego trzy dni egzaminu końcowego. Wszyscy uczestnicy przeszkolenia specjalistycznego ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Prymusem kursu została Pani chor. szt. SG Izabela Rawska z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, a dwie kolejne lokaty zajęły ex aequo: Pani  chor. szt. SG Joanna Gorzelska z Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Pani st. chor. SG Beata Sul z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.

Uroczystego wręczenia dyplomów absolwentom szkolenia dokonał w obecności kadry kierowniczej Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Andrzej Prokopski wraz z Zastępcą Komendanta płk. SG Mirosławem Doroszkiewiczem.

Podczas przemówienia Komendant podziękował słuchaczom za zaangażowanie w czasie zajęć oraz pogratulował zdania egzaminów końcowych, podczas których wszyscy musieli wykazać się obszerną wiedzą specjalistyczną oraz szerokimi umiejętnościami praktycznymi. Wysokie wyniki jakie osiągnęli podczas egzaminu, to przede wszystkim owoc ich ciężkiej  pracy oraz kadry dydaktycznej Centrum Szkolenia SG. Komendant życzył absolwentom sukcesów w służbie na stanowiskach służbowych
w macierzystych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

Głos zabrał także, przedstawiciel absolwentów, który w imieniu wszystkich słuchaczy podziękował Komendantom, kadrze kierowniczej, dydaktycznej oraz opiekunom dydaktycznym za miłą i życzliwą atmosferę panującą w ośrodku, za okazaną pomoc podczas szkolenia.

 • Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
 • Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
  Wręczenie dyplomów przyszłym oficerom
do góry