Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Nawigacja

Najważniejsze

Funkcjonariusze policji włoskiej i polskiej z wizytą studyjną w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

W dniu 22 września 2016 r. w ramach wizyty studyjnej w Centrum Szkolenia Straży Granicznej gościli: funkcjonariusz policji włoskiej Pan Francesco Taverna, na co dzień pełniący służbę w oddziale ds. telekomunikacji, zajmującym się zwalczaniem przestępczości komputerowej oraz biegły z zakresu badań informatycznych Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie podkom. Paweł Olber.

EUROSUR Fusion Services Baltic Exercise 2016 – Kołobrzeg

Od 13 do 14 września w Morskim Oddziale Straży Granicznej odbyły się dwudniowe testy nowych rozwiązań technicznych oferowanych przez Agencję Frontex w ramach Europejskiego Systemu Nadzorowania Granic (EUROSUR). Narzędzia te przeznaczone są do wykrywania i identyfikacji jednostek na obszarach morskich.

Odprawa pionu ochrony informacji Straży Granicznej

W dniach 11-14 września 2016 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej odbyła się odprawa pionu ochrony informacji Straży Granicznej. W odprawie przeprowadzonej przez Dyrektora Biura Ochrony Informacji Straży Granicznej płk. SG Krzysztofa Gawędę uczestniczyli przedstawiciele Biura Ochrony Informacji Straży Granicznej, pełnomocnicy kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej do spraw ochrony informacji niejawnych, inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w Straży Granicznej.

Aktualności

Kalendarium

Wybierz miesiąc i rok

Wybierz dzień miesiąca

Skróty

do góry