Uruchomienie Systemu Informacyjnego Schengen SIS 2

We wtorek, 9 kwietnia br. zostanie uruchomiony System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II), który zastąpi system stosowany obecnie. Będzie jeszcze skuteczniejszy w utrzymywaniu bezpieczeństwa i ochronie granic zewnętrznych strefy Schengen.

SIS II zapewni dostęp do większej liczby danych, w tym również danych biometrycznych, a jego wydajność będzie pięciokrotnie wyższa. W odróżnieniu od swojego poprzednika, SIS II ma być podłączony do systemu informacji wizowej (VIS).

klikając w obrazek możesz pobrać ulotkę informacyjną w formacie PDF

System Informacyjny Schengen to system informatyczny zawierający wpisy dotyczące osób zaginionych lub poszukiwanych oraz skradzionych przedmiotów, pojazdów czy dokumentów. To największa w Europie baza danych, która ułatwia wymianę informacji pomiędzy instytucjami państw w obszarze Schengen, kompensująca zniesienie kontroli na jej wewnętrznych granicach. Dostęp do systemu mają organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w tym służby graniczne, celne i policyjne.

Straż Graniczna uzyskała uprawnienie dostępu do danych wpisanych do Systemu Informacyjnego Schengen na podstawie Decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie stosowania przepisów dorobku Schengen dotyczącego Systemu Informacyjnego Schengen w nowych państwach członkowskich (2007/471/WE) oraz zgodnie z delegacją art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, poz. 1170) od dnia 1 września 2007r.

Więcej informacji:
www.ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii
www.europa.eu

Comments are closed.