W procesie dydaktyczno-wychowawczym do podstawowych zadań Centrum należy między innymi:

- przygotowanie przyszłych podoficerów, chorążych i oficerów dla potrzeb jednostek organizacyjnych SG,

- prowadzenie różnorodnych kursów specjalistycznych i doskonalących dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej,

- udzielanie pomocy szkoleniowej jednostkom organizacyjnym SG,

- organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów,

- prowadzenie szkoleń dla służb granicznych innych państw wykonujących zadania na rzecz ochrony granic, porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej na potrzeby własne i jednostek organizacyjnych SG.

Comments are closed.