Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Obchody 25-lecia powołania SG w obu kętrzyńskich jednostkach - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obchody 25-lecia powołania SG w obu kętrzyńskich jednostkach

Edward Milewski
06.06.2016

W ramach obchodów 25-rocznicy powołania SG, 2 czerwca w Olsztynie odbył się koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Natomiast 3 czerwca w Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyły się główne uroczystości.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się odsłuchaniem marszu Korpusu Ochrony Pogranicza pod tytułem: „U Polski Bram” i z tym dniem w W-MOSG narodziła się nowa tradycja-kurant na budynku nr 5 będzie codziennie o godzinie 12.00 wygrywał marsz.
Następnie funkcjonariusze i pracownicy obu kętrzyńskich jednostek oraz przedstawiciele wojewódzkich władz, reprezentacje innych służb mundurowych i lokalnych instytucji uczestniczyły we Mszy Świętej w Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie, której przewodniczył Arcybiskup Senior Edmund Piszcz, koncelebrowali księża kapelani Dekanatu SG, na czele z Księdzem Dziekanem, Prałatem płk. SG Zbigniewem Kępą.
Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Po uroczystej Mszy Świętej, w asyście kompanii honorowej SG i pocztów sztandarowych po odśpiewaniu hymnu i podniesieniu flagi państwowej Komendanci obu jednostek przywitali wszystkich uczestników jubileuszowych obchodów święta.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Marszałek województwa Pan Gustaw Marek Brzezin wraz z samorządowcami województwa, starostami, burmistrzami i wójtami oraz przedstawiciele organów i służb współdziałających, a także dowódcy i  komendanci jednostek wojskowych i żandarmerii.
Święto formacji jest okazją do wręczenia wyróżnień, awansów oraz nagród funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym. Prezydent RP nadał 9 funkcjonariuszom i 3 pracownikom W-MOSG i CSSG medale za długoletnią służbę. Minister SWiA wyróżnił nadaniem medalu za zasługi dla SG 8 funkcjonariuszom W-MOSG i 2 funkcjonariuszom CSSG oraz 7 przedstawicielom instytucji współpracujących z Warmińsko–Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej. Komendant Główny Straży Granicznej również z okazji święta wyróżnił 10 funkcjonariuszy odznaką SG. Były też nagrody, wyróżnienia oraz awanse w korpusie oficerów, chorążych podoficerów.  Emblematy pamiątkowe W-MOSG wręczył 22 osobom Komendant oddziału, 7 uhonorował Komendant Centrum okolicznościowym grawertonem. Ponadto wyróżniono z okazji 25-lecia SG szklanym trofeum pracowników i funkcjonariuszy, którzy zaczynali „tworzyć” W-MOSG i CSSG.
Uczestnicy uroczystości oraz zaproszeni goście mieli okazję obserwować dynamiczny pokaz w wykonaniu funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG oraz pirotechników z CSSG.
Wszyscy uczestnicy uroczystości podziwiali występ Orkiestry Reprezentacyjna SG i Kompanii Honorowej SG z Karpackiego OSG.
Życzenia i gratulacje osobom odznaczonym, mianowanym i wyróżnionym  oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom z okazji święta SG złożyło Kierownictwo obu jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w Kętrzynie, a także zaproszeni goście.

 • Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
  Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
 • Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
  Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
 • Komendant Centrum płk SG Michał Stachyra wręcza Odznakę Pamiątkową Centrum Szkolenia SG Zastępcy Naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej SG mjr. SG Leszkowi Mieczkowskiemu
  Komendant Centrum płk SG Michał Stachyra wręcza Odznakę Pamiątkową Centrum Szkolenia SG Zastępcy Naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej SG mjr. SG Leszkowi Mieczkowskiemu
 • Zastępca Naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej mjr SG Leszek Mieczkowski z Odznaką Pamiątkową Centrum Szkolenia SG
  Zastępca Naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej mjr SG Leszek Mieczkowski z Odznaką Pamiątkową Centrum Szkolenia SG
 • Uczestnicy koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
  Uczestnicy koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
 • Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
  Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
 • Msza Święta w Bazylice pw. Św. Jerzego w Kętrzynie
  Msza Święta w Bazylice pw. Św. Jerzego w Kętrzynie
 • Msza Święta w Bazylice pw. Św. Jerzego w Kętrzynie
  Msza Święta w Bazylice pw. Św. Jerzego w Kętrzynie
 • Przywitanie ze sztandarami - Centrum Szkolenia SG i Warmińsko-Mazurskiego SG
  Przywitanie ze sztandarami - Centrum Szkolenia SG i Warmińsko-Mazurskiego SG
 • Wręczenie Medalu za Długoletnią Służbę
  Wręczenie Medalu za Długoletnią Służbę
 • Wręczenie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej
  Wręczenie Medalu za Zasługi dla Straży Granicznej
 • Wręczenie Odznaki Straży Granicznej
  Wręczenie Odznaki Straży Granicznej
 • Starosta Powiatu Kętrzyńskiego otrzymuje Odznakę Pamiątkową Centrum Szkolenia SG
  Starosta Powiatu Kętrzyńskiego otrzymuje Odznakę Pamiątkową Centrum Szkolenia SG
 • Wręczenie okolicznościowego grawertonu
  Wręczenie okolicznościowego grawertonu
 • Wręczenie okolicznościowego grawertonu
  Wręczenie okolicznościowego grawertonu
 • Burmistrz Miasta Pan Krzysztof Hećman wręcza Flagę Miasta Kętrzyn Komendantowi Centrum Szkolenia SG Panu płk. SG Michałowi Strachyrze
  Burmistrz Miasta Pan Krzysztof Hećman wręcza Flagę Miasta Kętrzyn Komendantowi Centrum Szkolenia SG Panu płk. SG Michałowi Strachyrze
 • Wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Wystąpienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Defilada
  Defilada
 • Pokaz musztry paradnej
  Pokaz musztry paradnej
 • Występ Orkiestry Reprezentacyjnej SG
  Występ Orkiestry Reprezentacyjnej SG
 • Pokaz Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG
  Pokaz Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG
 • Pokaz pirotechników Centrum Szkolenia SG
  Pokaz pirotechników Centrum Szkolenia SG
do góry