Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski, poziom A1/A2” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski, poziom A1/A2”

Agata Strachel
05.07.2022

W dniach 27 czerwca – 01 lipca w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zrealizowano kurs doskonalący „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski, poziom A1/A2”.

Szkolenie adresowane było do funkcjonariuszy SG wykonujących zadania służbowe w szczególności na pierwszej linii kontroli, którzy w ramach realizowanych czynności dokonują kontroli dokumentów oraz weryfikacji warunków wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium RP i UE.
W kursie uczestniczyli funkcjonariusze Podlaskiego, Nadwiślańskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Głównym celem zajęć było pogłębienie znajomości języka rosyjskiego poprzez doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w zakresie kontroli dokumentów. Zajęcia miały interaktywną formę by maksymalnie zaktywizować słuchaczy, którzy chętnie brali udział w symulacjach, grach ról i wielu innych ćwiczeniach językowych. Kurs zakończył się uczestnictwem w ćwiczeniu podsumowującym wszystkie realizowane treści i symulującym sytuacje, z jakimi funkcjonariusz SG może spotkać się w codziennej służbie wykonując zadania z zakresu kontroli na pierwszej linii.

 

  • Kurs doskonalący „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski, poziom A1/A2”
    Kurs doskonalący „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski, poziom A1/A2”
  • Kurs doskonalący „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski, poziom A1/A2”
    Kurs doskonalący „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski, poziom A1/A2”
  • Kurs doskonalący „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski, poziom A1/A2”
    Kurs doskonalący „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu – język rosyjski, poziom A1/A2”
do góry