Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych - Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych -

Nawigacja

Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych

X Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych

Edward Milewski
05.07.2017

10. Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych po raz kolejny zgromadziło w Kętrzynie liczne grono ekspertów z zakresu badania dokumentów, którzy przez dwa dni (6-7 września br.) rozmawiali nie tylko o fałszywych dokumentach zatrzymanych w trakcie kontroli granicznej czy aspektach skutecznej i efektywnej kontroli na granicach, ale także o tym, jak być o krok przed fałszerzami.

Organizatorem i gospodarzem Sympozjum był Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Roman Łubiński. Partnera merytorycznego i współorganizatora Sympozjum - Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. reprezentowała Pani Aleksandra Grynkiewicz – Doradca Zarządu ds. Szkoleń i Ekspertyz, jednocześnie Redaktor Naczelna kwartalnika „Człowiek i Dokumenty”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowała Pani Karolina Grenda - Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich, a Komendę Główną Straży Granicznej - Zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG  - płk SG Piotr Trawiński.

W trakcie jubileuszowej edycji Sympozjum wygłoszonych zostało dwadzieścia referatów obejmujących bardzo szerokie spektrum tematów, między innymi z obszaru nowych zabezpieczeń stosowanych w dokumentach, fałszerstw dokumentów i technik fałszerskich wykorzystywanych do uwiarygodniania fałszywych tożsamości, ochrony wiarygodności dokumentów w świetle doktryny państwowej i współczesnych zagrożeń, aż po szkolenia funkcjonariuszy służb publicznych. Wiele uwagi poświęcono także aspektom prawnym, w tym projektowi ustawy o dokumentach publicznych.

Eksperci, którzy wymieniali się doświadczeniami reprezentowali między innymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Centralne Biuro Śledcze Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz służby graniczne i policyjne z Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy. Najliczniejsze grono wśród uczestników Sympozjum stanowili jednak funkcjonariusze naszej formacji, reprezentujący prawie wszystkie oddziały Straży Granicznej. Nad naukową stroną Sympozjum czuwali przedstawiciele środowisk akademickich z: Poznania w osobie prof. zw. dr. hab. Huberta Kołeckiego i Olsztyna w osobie – prof. nadzw. UWM dr. hab. Jarosława Moszczyńskiego.

Patronat honorowy nad X Międzynarodowym Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych sprawował Komendant Główny SG gen. bryg SG Marek Łapiński. Natomiast patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje: TVP 3 Olsztyn, Polskie Radio Olsztyn i Gazeta w Kętrzynie.

Dzięki uprzejmości władz miasta i kierownictwa Kętrzyńskiego Centrum Kultury, X Sympozjum odbyło się w sali kinowej kętrzyńskiego Kina Gwiazda.