Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami terenowymi” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami terenowymi”

Autor: Edward Milewski

W dniach 7-10 listopada br. w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie odbył się kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami terenowymi”. W szkoleniu wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Głównej SG, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu oraz z Bieszczadzkiego i Podlaskiego Oddziału SG.

W części teoretycznej zajęć uczestnicy zapoznali się z ogólnymi zasadami jazdy w terenie, skoordynowanymi z umiejętnościami kierowcy i możliwościami sprzętu. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo kierującego, a także na właściwą, zgodną z zaleceniami producenta, obsługę pojazdu i poprawne korzystanie z wyposażenia.

Część praktyczną zajęć zrealizowano w trudnym terenie. Uczestnicy ćwiczyli pokonywanie przeszkód poprzecznych, podjazdy, jazdę w koleinach, brodzenie - wszystko w terenie o różnej przyczepności. Nie lada wyzwaniem było utrzymanie zaleconego toru jazdy w poślizgach podłużnych i poprzecznych samochodu na różnym podłożu przy trudnych warunkach pogodowych. Ostatni dzień kursu odbywał się w zimowej scenerii.

Uczestników zapoznano również z zasadami obsługi wyciągarki stosując zblocza, a także korzystania z liny kinetycznej podczas wyciągania pojazdu z grząskiego terenu. Zajęcia przeprowadzili wykładowcy Zakładu Granicznego Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

 • Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami terenowymi”
  Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami terenowymi”
 • Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami terenowymi”
  Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami terenowymi”
 • Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami terenowymi”
  Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami terenowymi”
 • Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami terenowymi”
  Kurs doskonalący „Trening jazdy pojazdami terenowymi”
do góry