Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Trening Rozwoju Umiejętności Społecznych – pierwsza edycja 2017 roku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Trening Rozwoju Umiejętności Społecznych – pierwsza edycja 2017 roku

Katarzyna Kamińska
09.01.2017

Od dnia 9 stycznia br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie realizowana jest pierwsza w tym roku edycja Treningu Rozwoju Umiejętności Społecznych – komunikacja w sytuacjach konfliktowych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (TRUS-K).

Celem głównym kursu jest rozwój samoświadomości oraz poszerzenie palety zachowań podczas komunikacji interpersonalnej w sytuacjach konfliktowych, dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, które wpływają na jakość relacji międzyludzkich oraz poziom wykonywania zadań i obowiązków służbowych. Zrealizowane w trakcie treningu treści programowe umożliwią uczestnikom poznanie własnych zachowań oraz poprawne, werbalne reagowanie w sytuacjach konfliktowych.
W zajęciach uczestniczą funkcjonariusze i pracownicy z Podlaskiego,  Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia SG.

 

  • Uczestnicy kursu doskonalącego "Trening rozwoju umiejętności społecznych"
    Uczestnicy kursu doskonalącego "Trening rozwoju umiejętności społecznych"
do góry