Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szkolenie w zakresie szkoły chorążych – 1 edycja w 2017 roku - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie w zakresie szkoły chorążych – 1 edycja w 2017 roku

Autor: Katarzyna Kamińska

W dniu 6 lutego 2017 roku w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie szkolenie w zakresie szkoły chorążych rozpoczęło 40 funkcjonariuszy w służbie stałej.

Słuchaczy powitał Komendant Centrum Pan płk SG Roman Łubiński, który omówił zakres szkolenia, jego główne założenia oraz przedstawił zastępcę Komendanta, kadrę kierowniczą i opiekunów dydaktycznych grup szkoleniowych. Każdy z funkcjonariuszy rozpoczynających dzisiejsze szkolenie legitymuje się minimum kilkuletnim doświadczeniem w różnych pionach służbowych Straży Granicznej.

Funkcjonariusze, którzy reprezentują Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański oraz Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zakończą szkolenie 17 marca b.r. W tym roku w Centrum Szkolenia SG zaplanowanych zostało 5 edycji ww. szkolenia, natomiast w roku ubiegłym, w ramach czterech zrealizowanych edycji szkolenia w zakresie szkoły chorążych, przeszkolono 204 funkcjonariuszy.

 

  • Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
    Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
  • Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
    Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych
do góry