Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Trening Rozwoju Umiejętności Społecznych – komunikacja w sytuacjach konfliktowych (TRUS-K) - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Trening Rozwoju Umiejętności Społecznych – komunikacja w sytuacjach konfliktowych (TRUS-K)

Autor: Katarzyna Kamińska

Od dnia 13 lutego br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie realizowana jest kolejna edycja Treningu Rozwoju Umiejętności Społecznych – komunikacja w sytuacjach konfliktowych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (TRUS-K).

Celem głównym kursu jest rozwój samoświadomości oraz poszerzenie palety zachowań podczas komunikacji interpersonalnej w sytuacjach konfliktowych dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, które wpływają na jakość relacji międzyludzkich oraz poziom wykonywania zadań i obowiązków służbowych. Zrealizowane w trakcie treningu treści programowe umożliwią uczestnikom poznanie własnych zachowań podczas komunikacji interpersonalnej oraz poprawne, werbalne reagowanie w sytuacjach konfliktowych.
W zajęciach uczestniczą funkcjonariusze i pracownicy z Nadbużańskiego, Podlaskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, a także Komendy Głównej Straży Granicznej i Centrum Szkolenia SG.
Warunkiem udziału w TRUS-K, który jest drugim modułem w systemie doskonalenia umiejętności społecznych w SG, jest ukończenie Treningu Rozwoju Umiejętności Społecznych – zakres podstawowy dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, czyli TRUS-P.
W roku bieżącym zaplanowano 8 edycji TRUS-P oraz 5 edycji TRUS-K.

  • Uczestnicy kursu TRUS-K
    Uczestnicy kursu TRUS-K
do góry