Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Ocena szkolenia z zakresu wspólnych polsko-litewskich patroli - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Ocena szkolenia z zakresu wspólnych polsko-litewskich patroli

Sekcja Informacji
18.09.2017

W dniach 12-14 września br. wykładowcy Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie przebywali na Litwie. Spotkanie dotyczyło omówienia efektów szkolenia pt. „Współdziałanie podczas wspólnych patroli funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej i funkcjonariuszy państwa sąsiedniego”, które w maju zeszłego roku zostało przeprowadzone wspólnie na rzecz Podlaskiego Oddziału SG i placówki Vareńskiego Oddziału Republiki Litwy w Kalvariji.

Organizatorami spotkania byli wykładowcy Zakładu Granicznego Szkoły Służby Ochrony Granicy Państwowej Republiki Litewskiej w Miedininkai. Z ramienia kętrzyńskiego ośrodka szkolenia  w odprawie uczestniczyli wykładowcy: Zakładu Granicznego, Zakładu Prawa i Kryminalistyki oraz Zakładu Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych CSSG.

Pierwszego dnia odprawy z uczestnikami spotkał się Naczelnik Szkoły Służby Ochrony Granicy, płk Vytautas Strolia. W jej trakcie mówiono wyniki przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych wśród litewskich i polskich funkcjonariuszy uczestniczących w szkoleniu, a obecnie realizujących zadania podczas wspólnych patroli na polsko-litewskiej granicy. Oceniono, na ile treści szkolenia wpłynęły na efektywność wykonywania zadań podczas służby, a także omówiono przypadki podejmowanych interwencji w realizowanych zadaniach oraz współdziałanie funkcjonariuszy obu stron. Strona litewska zorganizowała spotkanie z funkcjonariuszami pełniącymi służbę we wspólnych patrolach po stronie litewskiej. W ocenie funkcjonariuszy w nich uczestniczących przygotowane i przeprowadzone szkolenie dobrze przygotowało ich do realizacji zadań we współdziałaniu z funkcjonariuszami strony sąsiedniej.

 

  • Ocena szkolenia z zakresu wspólnych polsko-litewskich patroli
    Ocena szkolenia z zakresu wspólnych polsko-litewskich patroli
  • Ocena szkolenia z zakresu wspólnych polsko-litewskich patroli
    Ocena szkolenia z zakresu wspólnych polsko-litewskich patroli
  • Ocena szkolenia z zakresu wspólnych polsko-litewskich patroli
    Ocena szkolenia z zakresu wspólnych polsko-litewskich patroli
do góry