Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie I edycja Warsztatów w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

I edycja Warsztatów w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc

Autor: Sekcja Informacji
06.11.2017

W terminie 18-22 września br. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyła się pierwsza z dwóch edycji warsztatów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi - budowania warsztatu kierownika w oparciu o zagadnienia podstaw zarządzania, aspekty analizy transakcyjnej oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Przedsięwzięcie, z udziałem 8-osobowej grupy przedstawicieli Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, stanowi jeden z etapów projektu nr 306/2017/ADM2017 pn. „Wzmacnianie potencjału kadry kierowniczej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w obszarze budowania warsztatu kierownika, a także rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku korupcji, w tym analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych w działalności służbowej formacji granicznych”, realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc.
Ideą przewodnią projektu jest podniesienie kompetencji kadr administracji publicznej Ukrainy w zakresie wdrożenia reform, wynikających z Umowy Stowarzyszeniowej z UE oraz wsparcie procesu transformacji ustrojowej i legislacyjnej tego kraju, w celu zapewnienia stabilności finansowej oraz eliminacji zjawiska korupcji w służbie granicznej.  
Zajęcia prowadzili funkcjonariusze i pracownicy CSSG z Zakładu Ogólnozawodowego.  

 

 • I edycja Warsztatów w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc
  I edycja Warsztatów w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc
 • I edycja Warsztatów w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc
  I edycja Warsztatów w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc
 • I edycja Warsztatów w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc
  I edycja Warsztatów w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc
 • I edycja Warsztatów w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc
  I edycja Warsztatów w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc
 • I edycja Warsztatów w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc
  I edycja Warsztatów w ramach Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc
do góry