Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Odprawa instruktażowo-szkoleniowa w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa instruktażowo-szkoleniowa w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie

Autor: Sekcja Informacji
06.11.2017

W terminie 25-29.09.2017 r., w Centrum Szkolenia SG odbyła się odprawa pionu Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej SG z kierownikami Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej oddziałów i ośrodków szkolenia SG.

Spotkanie instruktażowo-szkoleniowe, któremu przewodniczył ppłk SG Marek Ludwiczak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej BTiZ KGSG, poświęcone było m. in. podsumowaniu prac związanych z nowelizacją rozporządzenia MSWiA w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SG. Uczestnicy odprawy pracowali również nad propozycjami zmian rozporządzenia MSWiA w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy SG wyżywienia oraz w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie.

Spotkanie prowadzili: Pan płk SG Mirosław Kozak – Radca Biura Techniki i Zaopatrzenia oraz Pani mjr SG Dorota Lubawska – ekspert Wydziału Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej SG.

 

  • Odprawa instruktażowo-szkoleniowa w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
    Odprawa instruktażowo-szkoleniowa w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
  • Odprawa instruktażowo-szkoleniowa w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
    Odprawa instruktażowo-szkoleniowa w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
  • Odprawa instruktażowo-szkoleniowa w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
    Odprawa instruktażowo-szkoleniowa w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
do góry