Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Spotkanie rusycystów w Centrum Szkolenia SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie rusycystów w Centrum Szkolenia SG

Sekcja Informacji
29.09.2017

W dniach 25-29 września w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyło się spotkanie specjalistów z zakresu języka rosyjskiego.

Celem spotkania było opracowanie materiałów do nauki języka rosyjskiego w postaci rozmówek granicznych. Tematyka zawarta w materiałach to między innymi dane personalne, dokumenty, ruch drogowy, bagaż.
Praca  koncentrowała się również nad uwzględnieniem pytań weryfikujących legalny pobyt cudzoziemców w Polsce, kontrolę środków płatniczych, stanu technicznego środków transportu, przewozu materiałów niebezpiecznych oraz przesłuchania osoby zatrzymanej.
Głównym celem warsztatów było zebranie i przygotowanie materiału, obejmującego słownictwo  związane z powyższą tematyką w formie polsko i rosyjskojęzycznej, oraz podanie transkrypcji, która ułatwi użytkownikom korzystanie z leksyki. Istotnym elementem, nad którym grupa rusycystów pracowała, było nagranie wersji audio zebranego słownictwa w celu dołączenia go do rozmówek granicznych.  
Opracowany w trakcie warsztatów materiał, wkrótce będzie dostępny na stronie Centrum Szkolenia SG.
Serdecznie zapraszamy do podwyższania kompetencji językowych z zakresu języka rosyjskiego i korzystania z przygotowanych materiałów.  

 

  • Spotkanie rusycystów w Centrum Szkolenia SG
    Spotkanie rusycystów w Centrum Szkolenia SG
do góry