Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Rozpoczęcie pierwszej edycji kursu doskonalącego „Analizy behawioralne w celu wykrywania i zapobiegania zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu w portach lotniczych” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie pierwszej edycji kursu doskonalącego „Analizy behawioralne w celu wykrywania i zapobiegania zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu w portach lotniczych”

Sekcja Informacji
04.10.2017

W dniu 4.10.2017 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie rozpoczęła się pierwsza edycja nowego kursu doskonalącego pn. „Analizy behawioralne w celu wykrywania i zapobiegania zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu w portach lotniczych”. Uczestników powitali Zastępca Komendanta CSSG – Pan płk SG Mirosław Doroszkiewicz.

Kurs adresowany jest do funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w portach lotniczych realizując zadania związane z utrzymaniem ładu i porządku publicznego i ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w strefach ogólnodostępnych portu lotniczego poprzez nabycie przez funkcjonariuszy praktycznych umiejętności typowania osób, w związku z wykrywaniem i zapobieganiem zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu publicznemu a także doskonalenie umiejętności działania w sytuacjach szczególnych.

Program kursu doskonalącego został opracowany przy aktywnym udziale Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zespół wykładowców z CSSG w Kętrzynie uczestniczył m.in. w wizytach studyjnych na lotniskach w Warszawie oraz w Gdańsku, a także opierał się na doświadczeniach służb państw, w których stosowany jest krajowy program „behaviour detection” (Holandia). Niezwykle cenna była również możliwość skorzystania z doświadczeń organizacji międzynarodowych wspierających służby policyjne i graniczne UE w zakresie zapełnienia ładu i porządku publicznego na lotniskach, takich jak Europejska Konferencja Lotnictwa Cywilnego (ECAC) oraz AIRPOL UE.

  • Rozpoczęcie pierwszej edycji kursu doskonalącego „Analizy behawioralne w celu wykrywania i zapobiegania zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu w portach lotniczych”
    Rozpoczęcie pierwszej edycji kursu doskonalącego „Analizy behawioralne w celu wykrywania i zapobiegania zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu w portach lotniczych”
  • Rozpoczęcie pierwszej edycji kursu doskonalącego „Analizy behawioralne w celu wykrywania i zapobiegania zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu w portach lotniczych”
    Rozpoczęcie pierwszej edycji kursu doskonalącego „Analizy behawioralne w celu wykrywania i zapobiegania zdarzeniom zagrażającym bezpieczeństwu w portach lotniczych”
do góry