Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Druga edycja warsztatów z zarządzania zasobami ludzkimi dla służb granicznych z Ukrainy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Druga edycja warsztatów z zarządzania zasobami ludzkimi dla służb granicznych z Ukrainy

Sekcja Informacji
11.10.2017

W dniach 2-6 października 2017 r. w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie odbyła się druga edycja warsztatów nt. zarządzania zasobami ludzkimi. Adresatami szkolenia byli przedstawiciele służb kadrowych Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Głównym celem kursu było podniesienie kompetencji kadr administracji publicznej Ukrainy w oparciu o zagadnienia podstaw zarządzania. Uczestnicy zapoznali się z tematami dotyczącymi analizy transakcyjnej, zwalczania korupcji oraz analizy ryzyka jej wystąpienia w służbie granicznej.
Goście zagraniczni, poza uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych, spotkali się z przedstawicielami Wydziału Kadr CSSG. Dzięki temu mogli wymienić się dotychczasowymi doświadczeniami w zakresie polityki kadrowej.Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu nr 306/2017/ADM2017 pn. „Wzmacnianie potencjału kadry kierowniczej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w obszarze budowania warsztatu kierownika, a także rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku korupcji, w tym analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych w działalności służbowej formacji granicznych” finansowanego ze środków zewnętrznych Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Polska Pomoc.

Autor: M. Filipkowska

 

  • Druga edycja warsztatów z zarządzania zasobami ludzkimi dla służb granicznych z Ukrainy
    Druga edycja warsztatów z zarządzania zasobami ludzkimi dla służb granicznych z Ukrainy
do góry