Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Podziękowania dla Centrum Szkolenia SG od Generalnego Inspektora Policji Granicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podziękowania dla Centrum Szkolenia SG od Generalnego Inspektora Policji Granicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii

Autor : Sekcja Informacji
19.01.2018

Poniżej publikujemy podziękowania skierowane na adres Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marka Łapińskiego i Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk. SG Andrzeja Prokopskiego za realizację projektu na rzecz Policji Granicznej Republiki Mołdawii.

Zrealizowany przez Centrum Szkolenia SG projekt nr 307/2017/ADM2017/M pt. „Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w obszarach odpowiedzialności służbowej związanej z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego”, współfinansowany był ze środków Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc. Projekt jest przedsięwzięciem dwu-modułowym, zaplanowanym do realizacji na lata 2017-2018. W ramach I Modułu, który realizowany był w okresie 01.07.2017-31.12.2017 przeprowadzono 10 działań o charakterze szkoleniowym (szkolenia i warsztaty), którymi objęto łącznie 81 funkcjonariuszy Policji Granicznej Mołdawii.

Tematyka zaimplementowanych działań obejmowała następujące zagadnienia: udzielanie pierwszej pomocy, kryminalna analiza operacyjna, wykrywanie przestępstw transgranicznych, rozpoznawanie zagrożeń związanych z przewozem przez granicę materiałów wybuchowych.

Ponadto, w ramach pierwszej części projektu, kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia SG, wspólnie z przedstawicielami mołdawskiej formacji granicznej, opracowała program szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jednocześnie, Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, przy wsparciu komórek logistyczno-finansowych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG, zakupiło i przekazało, na rzecz mołdawskiego partnera, sprzęt szkoleniowy o łącznej wartości około 34 500,00 zł.

 

  • Podziękowanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej
    Podziękowanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej
  • Podziękowanie Komendantowi Centrum Szkolenia Straży Granicznej
    Podziękowanie Komendantowi Centrum Szkolenia Straży Granicznej
do góry