Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Młodzież z Białegostoku na obozie szkoleniowym w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Młodzież z Białegostoku na obozie szkoleniowym w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie

Edward Milewski
05.07.2016

W dniach od 26 czerwca do 1 lipca br. Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie było organizatorem obozu szkoleniowego dla 18. osobowej grupy uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku.

W trakcie tygodniowego obozu szkoleniowego funkcjonariusze Centrum Szkolenia SG zrealizowali z młodzieżą szereg zajęć przybliżając im szereg zagadnień związanych z działalnością kętrzyńskiego ośrodka. W ramach spotkań z wykładowcami Centrum uczniowie poznali między innymi przebieg i oznakowanie lądowej i morskiej granicy państwowej, ćwiczyli musztrę, uczestniczyli w zajęciach sportowych kształtujących wytrzymałość oraz zajęciach z elementami technik interwencji, brali udział w zajęciach z terenoznawstwa i kryminalistyki.

W trakcie swojego pobytu w Kętrzynie młodzież zapoznała się z wyposażeniem indywidualnym funkcjonariusza do służby w różnych warunkach oraz zaprezentowano im przykładowy odcinek granicy państwowej z Federacją Rosyjską. Zajęcia te realizowane były, dzięki uprzejmości kierownictwa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w oparciu o Placówki SG w Baniach Mazurskich i Gołdapi.

W ramach zabezpieczenia czasu wolnego uczestnicy obozu szkoleniowego w godzinach popołudniowych uczestniczyli w rejsie wycieczkowym w Giżycku na „Szlaku Łabędzi”, zwiedzili „Wilczy Szaniec” w Gierłoży, Bazylikę w Świętej Lipce oraz mosty w Stańczykach i Piramidę w Rapie.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia była możliwa dzięki prowadzonej od wielu lat współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 9 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku i odnowionym w czerwcu tego roku porozumieniem pomiędzy Centrum Szkolenia SG a białostocką szkołą.

zdj.  ZSO nr 9 w Białymstoku

 • Zajęcia z musztry
  Zajęcia z musztry
 • Trening strzelecki
  Trening strzelecki
 • Zajęcia z technik interwencji
  Zajęcia z technik interwencji
 • Zajęcia z kryminalistyki
  Zajęcia z kryminalistyki
 • Zajęcia z terenoznawstwa
  Zajęcia z terenoznawstwa
 • Zapoznanie z odcinekiem granicy państwowej z Federacją Rosyjską
  Zapoznanie z odcinekiem granicy państwowej z Federacją Rosyjską
 • Podziękownie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
  Podziękownie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku
do góry