Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Delegacja Policji Granicznej Republiki Mołdawii w Centrum Szkolenia SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Delegacja Policji Granicznej Republiki Mołdawii w Centrum Szkolenia SG

Edward Milewski
27.08.2018

W dniach 21-23 sierpnia br. Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie gościło delegację Komendy Głównej Policji Granicznej Republiki Mołdawii.

Celem wizyty był udział w 3-dniowych warsztatach z zakresu pozyskiwania funduszy pomocowych, przygotowanych i zrealizowanych przez przedstawicieli Wydziału Zabezpieczenia Szkolenia Centrum Szkolenia SG. Goście zostali zapoznani z siatką terminologiczną i podstawowymi definicjami w zakresie tematyki funduszy strukturalnych i funduszy spójności UE, posiedli wiedzę w zakresie źródeł pozyskiwania funduszy zewnętrznych dostępnych dla Republiki Mołdawii w okresie przedakcesyjnym, jak również poznali praktyczne aspekty tworzenia dokumentacji aplikacyjnej w procesie ubiegania się  o europejskie granty.

Wizyta przedstawicieli mołdawskiej policji granicznej w Kętrzynie była częścią projektu nr 307/2017/ADM2017/M pt. „Wspieranie rozwoju Policji Granicznej Mołdawii w obszarach odpowiedzialności służbowej związanej z przeciwdziałaniem przestępczości transgranicznej oraz zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego”, realizowanego przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i współfinansowanego ze środków Programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wdrażanego w ramach konkursu: Projekty organów administracji rządowej w 2018 r.

do góry