Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Kurs doskonalący z języka angielskiego „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z języka angielskiego „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu”

Edward Milewski
07.09.2018

03-07 września 2018 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbył się kurs doskonalący z języka angielskiego „Kontrola dokumentów uprawniających do przekraczania granicy i pobytu”.

Kurs adresowany był do funkcjonariuszy SG wykonujących zadania służbowe w szczególności na pierwszej linii kontroli, którzy w ramach realizowanych czynności dokonują kontroli dokumentów oraz weryfikacji warunków wjazdu obywateli państw trzecich na terytorium RP i UE.  
Głównym celem kursu jest pogłębienie znajomości języka angielskiego oraz powiązanych z nią kompetencji językowej i kulturowej w zakresie słownictwa związanego z kontrolą dokumentów.

do góry