Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Druga edycja „Szkolenia specjalistycznego zawodowego funkcjonariuszy przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Druga edycja „Szkolenia specjalistycznego zawodowego funkcjonariuszy przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa”

Edward Milewski
09.10.2018

W dniach 24 września - 05 października 2018 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyła się druga edycja „Szkolenia specjalistycznego zawodowego funkcjonariuszy przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa, o których mowa w pkt 11.2.3.1 – 11.2.3.3 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) załącznika do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z 5 listopada 2015 r.”, dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa.

Celem szkolenia było uzyskanie kwalifikacji do wykonywania kontroli bezpieczeństwa (Operator Kontroli Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym). Komisja egzaminacyjna jest powoływana decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a pozytywny wynik egzaminu końcowego jest jednym z najważniejszych elementów ubiegania się o certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa, bez konieczności zdawania egzaminu państwowego w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.  Otrzymanie powyższego uprawnienia jest realizacją wymogu zawartego w ust. 17 art. 186b Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze związanego z koniecznością posiadania przez funkcjonariuszy prowadzących czynności nadzoru nad kontrolą bezpieczeństwa certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa. Uczestnikami przedmiotowego szkolenia byli funkcjonariusze Bieszczadzkiego oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

do góry