Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG

Agata Strachel
10.05.2022

W dniu 9 maja 2022 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej z wizytą przebywał Oficer Łącznikowy Policji Federalnej Niemiec w Polsce Pan Oliwier Bahro.

Pobyt oficera łącznikowego w CSSG rozpoczął się od spotkania z płk. SG Adamem Pacukiem Komendantem Centrum Szkolenia SG oraz płk. SG Mirosławem Doroszkiewiczem Zastępcą Komendanta. W trakcie spotkania zaprezentowany został system szkolenia i zadania realizowane przez Centrum Szkolenia SG, a także udzielono odpowiedzi na liczne pytania dotyczące działalności naszego ośrodka.
W dalszej części wizyty zaprezentowane zostały pracownie i sale do zajęć, w których na co dzień realizowany jest proces dydaktyczny. Zakład Bezpieczeństwa w Komunikacji przedstawił salę wykładową z urządzeniem Heimann do prześwietlania bagażu podróżnych, a także Polową Bazę Minersko-Pirotechniczną wraz z wyposażeniem. Zakład Prawa i Kryminalistyki zaprezentował sale sytuacyjne do zajęć z kryminalistyki, w których słuchacze przyswajają wiedzę z zakresu fałszerstw dokumentów oraz pracownię kryminalistyczną, wykorzystywaną w zajęciach poświęconych technice kryminalistycznej. Natomiast Zakład Graniczny przedstawił salę wykładową poświęconą szkoleniu z zakresu optometrycznych zabezpieczeń granicy państwowej oraz z zakresu kontroli ruchu granicznego, w której m.in. znajduje się bramka ABC. Ostatnim punktem prezentacji bazy dydaktycznej CSSG była wizyta w Zakładzie Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych, podczas której zaprezentowano strzelnicę krytą oraz halę sportową.

 • Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
  Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
 • Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
  Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
 • Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
  Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
 • Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
  Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
 • Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
  Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
 • Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
  Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
 • Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
  Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
 • Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
  Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
 • Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
  Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
 • Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
  Wizyta Oficera Łącznikowego Policji Federalnej Niemiec w Centrum Szkolenia SG
do góry