Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Projekt nr 19/2-2017/BK-FAMI - Fundusz Azylu Migracji i Integracji -

Nawigacja

Fundusz Azylu Migracji i Integracji

Projekt nr 19/2-2017/BK-FAMI

Edward Milewski
23.04.2018

"Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów"

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, w ramach ww. projektu realizuje cykl 14 szkoleń dla około 210 osób z zakresu weryfikacji autentyczności dokumentów. Wartość projektu w części CSSG: 28 220,00 zł.