Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Struktura -

Nawigacja

Struktura

Edward Milewski
23.11.2015

ADMINISTRACJA
  Wydział Zabezpieczenia Szkolenia (89) 7503202 wzs.cs@strazgraniczna.pl
  Wydział Kadr (89) 7503115 wk.cs@strazgraniczna.pl
  Wydział Ochrony Informacji (89) 7503116 woi.cssg@strazgraniczna.pl
  Samodzielna Sekcja Organizacji i Promocji (89) 7503336 ssp.cssg@strazgraniczna.pl
REFERAT KONTROLI
  Starszy specjalista – koordynator (89) 7503727 rk.cssg@strazgraniczna.pl
ZESPÓŁ STANOWISK SAMODZIELNYCH
  Radca Prawny (89) 7503690
  Kapelan katolicki

(89) 7503126

(89) 7503427

  Kapelan ewangelicki (89) 7503206
  Kapelan greckokatolicki (89) 7503207
  Kapelan prawosławny (89) 7503207
  Starszy Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (89) 7503748
ZAKŁADY DYDAKTYCZNE
  Zakład Organizacji Dydaktyki (89) 7503209  
  Zakład Prawa i Kryminalistyki (89) 7503277 zpik.cs@strazgraniczna.pl
  Zakład Graniczny (89) 7503127 zg.cs@strazgraniczna.pl
  Zakład Bezpieczeństwa w Komunikacji (89) 7503230 zbwk.cssg@strazgraniczna.pl
  Zakład Wychowania Fizycznego i Działań Specjalnych (89) 7503119 zwfids.cs@strazgraniczna.pl
  Zakład Ogólnozawodowy (89) 7503121 zo.cs@strazgraniczna.pl
PODODDZIAŁY SZKOLNE
  Komendant Pododdziałów Szkolnych (89) 7503130 psz.cs@strazgraniczna.pl
  Komendant Kursu Oficerskiego i Chorążych (89) 7503597
  Komendant Kursu Podoficerskiego i Podstawowego (89) 7503133
  Pododdziały Szkolne

(89) 7503535

(89) 7503361

do góry