Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Zadania Centrum Szkolenia Straży Granicznej - Zadania -

Nawigacja

Zadania

Zadania Centrum Szkolenia Straży Granicznej

03.04.2012

W procesie dydaktyczno-wychowawczym do podstawowych zadań Centrum należy między innymi:

  • przygotowanie przyszłych podoficerów, chorążych i oficerów dla potrzeb jednostek organizacyjnych SG,
  • prowadzenie różnorodnych kursów specjalistycznych i doskonalących dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej,
  • udzielanie pomocy szkoleniowej jednostkom organizacyjnym SG,
  • organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów,
  • prowadzenie szkoleń dla służb granicznych innych państw wykonujących zadania na rzecz ochrony granic, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  • prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej na potrzeby własne i jednostek organizacyjnych SG.
do góry