Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Wymogi edytorskie dot. artykułów składanych do Centrum Szkolenia Straży Granicznej -

Nawigacja

Wymogi edytorskie dot. artykułów składanych do Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Redaktor
23.11.2015

 1. Przed tytułem artykułu umieszczamy pełne dane autora składającego artykuł do druku wraz z adresem do korespondencji, stopniem naukowym, miejscem pracy, ewentualnie adres poczty internetowej.
 2. Tytuł artykułu podajemy w języku polskim i angielskim.
 3. Streszczenie artykułu (600-1000 znaków) i słowa kluczowe (6-10 słów) w języku angielskim.
 4. Artykuł składamy w formacie A-4, do 20 stron maszynopisu.
 5. Czcionka tekstu głównego – 12 pkt., tekstu przypisów oraz bibliografii – 9 pkt.
 6. Interlinia pojedyncza.
 7. Marginesy: górny – 2,5 cm, dolny – 2,7 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 1,7 cm.
 8. Tytuł czcionką 14 pkt.
 9. Wcięcia akapitowe – 1 cm.
 10. W przypisach podajemy: – inicjał imienia, nazwisko autora lub redaktora naukowego w pracy zbiorowej, – pełny tytuł publikacji, a w pracy zbiorowej pełny tytuł artykułu, – pełny tytuł pracy zbiorowej, w której został zawarty artykuł albo pełny zapis tytułu czasopisma, – wydawnictwo, miejsce i rok wydania oraz nr strony, z której został wykorzystany cytat.
 11. Ilustracje, mapy, wykresy, schematy, tabele powinny być wykonane w dobrej rozdzielczości.
 12. Przyjmujemy artykuły w formie wydruku i wersji elektronicznej.
 13. Nie przyjmujemy artykułów wykonanych w formacie PDF.
do góry