Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Instruktor wychowania fizycznego – kurs doskonalący - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Instruktor wychowania fizycznego – kurs doskonalący

Edward Milewski
29.11.2016

25 listopada 2016 r. zakończyła się kolejna edycja kursu doskonalącego „Instruktor wychowania fizycznego – sportowe gry zespołowe”, w którym brali udział funkcjonariusze Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Morskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Celem kursu, realizowanego w dwóch, dwutygodniowych modułach, było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne, pozwalające na samodzielne, zgodne z metodyką wychowania fizycznego, prowadzenie zajęć z zakresu sportowych gier zespołowych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

W ramach kursu realizowane były zajęcia teoretyczne i praktyczne. Na zajęciach programowych słuchacze zapoznali się z tematyką celów wychowania fizycznego w służbach mundurowych, zasad, metod, form i środków stosowanych w zajęciach ruchowych oraz podstaw fizjologii wysiłku fizycznego, a także zapobiegania urazom sportowym. Ponadto, uczestnicy kursu przyswajali wiedzę z zakresu przepisów gier zespołowych, a w ramach zajęć praktycznych,  doskonalili podstawowe elementy techniki i taktyki piłki nożnej, siatkowej, ręcznej, koszykówki oraz unihokeja. Kurs doskonalący został zakończony egzaminem, a jego absolwenci otrzymali uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu sportowych gier zespołowych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

 

 • Instruktor wychowania fizycznego – kurs doskonalący
  Instruktor wychowania fizycznego – kurs doskonalący
 • Instruktor wychowania fizycznego – kurs doskonalący
  Instruktor wychowania fizycznego – kurs doskonalący
 • Instruktor wychowania fizycznego – kurs doskonalący
  Instruktor wychowania fizycznego – kurs doskonalący
 • Instruktor wychowania fizycznego – kurs doskonalący
  Instruktor wychowania fizycznego – kurs doskonalący
 • Instruktor wychowania fizycznego – kurs doskonalący
  Instruktor wychowania fizycznego – kurs doskonalący
do góry