Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szefowie partnerskich szkół służb granicznych krajów bałtyckich w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szefowie partnerskich szkół służb granicznych krajów bałtyckich w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Katarzyna Kamińska
19.01.2017

Podsumowanie współpracy, ocena wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć, będących efektem podpisanych planów na 2016 rok oraz określenie kierunków działań w obszarze szkoleniowym w 2017 roku, to główne cele spotkania szefów szkół służb granicznych Polski, Litwy Łotwy i Estonii.

W dniach 18-19 stycznia br. Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie gościło szefów instytucji szkoleniowych służb granicznych krajów bałtyckich. Na zaproszenie gospodarza tegorocznego spotkania - Komendanta Centrum Pana płk. SG Romana Łubińskiego przybyli: Pan mjr Policji Priit Heinsoo - Dyrektor College’u Policji i Straży Granicznej Akademii Bezpieczeństwa Wewnętrznego Republiki Estonii w Tallinie wraz z zastępcą Panem Maiko Martsik, Dyrektor Szkoły Służby Ochrony Granicy Państwowej Republiki Litewskiej w Medininkai Pan płk Vytautas Strolia, któremu towarzyszył Kierownik Wydziału Organizacji Szkolenia - Pani Julia Zimińska. Łotewski College Państwowej Straży Granicznej w Rezekne reprezentował Dyrektor Pan płk Arvids Liepins oraz zastępca Pan płk Andris Abolins. Komendantowi Centrum Szkolenia SG w spotkaniu towarzyszył Pan płk SG Dariusz Lutyński oraz Pani ppłk SG Julita Kasperska-Kisły - Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji i Organizacji Dydaktyki.

Współpraca międzynarodowa zajmuje istotne miejsce w koncepcji zintegrowanego zarządzania granicami. Wspólne szkolenia, ćwiczenia oraz wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk były tematem dwudniowego spotkania, podczas którego strony zawarły szczegółowe porozumienia w zakresie współpracy międzynarodowej. Przedstawione zostały koncepcje szkoleń oraz ustalone priorytety i kierunki działań w tym obszarze na rok 2017. Kierownictwo partnerskich szkół służb granicznych podpisując porozumienie zapewniły kontynuację współpracy w ustalonej formie i obranych obszarach: wymiany informacji w zakresie treści programowych realizowanych w ośrodkach, współorganizacji przedsięwzięć dydaktycznych, realizacji wspólnych programów z udziałem funkcjonariuszy obu stron na rzecz poprawy bezpieczeństwa granic i profilaktyki w znaczeniu prewencji kryminalnej.

W ramach działalności szkoleniowej, opartej o zawarte w minionym roku plany współpracy między szkołami służb granicznych Polski, Litwy Łotwy i Estonii zrealizowano 13 przedsięwzięć, z czego 4 gospodarzem i organizatorem był Komendant Centrum Szkolenia SG. Współpraca międzynarodowa prowadzona przez kętrzyński ośrodek szkolenia Straży Granicznej to między innymi: Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych, na którym Centrum gościło przedstawicieli zagranicznych, partnerskich szkół służb granicznych, Warsztaty poświęcone tworzeniu materiałów multimedialnych w języku angielskim z udziałem przedstawicieli Szkoły Służby Ochrony Granicy Państwowej Republiki Litewskiej oraz Seminarium dla Analityków Kryminalnych, w których uczestniczyli przedstawiciele College’u Straży Granicznej Republiki Łotwy. W Centrum Szkolenia SG odbyło się również jedno z kilku spotkań w ramach realizowanego programu Erasmus+ - strategiczne partnerstwo dla sektora edukacji zawodowej, którego celem jest opracowanie narzędzia do nauki języka angielskiego dla funkcjonariuszy SG. W tym przedsięwzięciu udział wzięli funkcjonariusze łotewskiej i litewskiej instytucji szkoleniowych. Natomiast w projektach realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej odbywających się na terenie partnerskich szkół służb granicznych Litwy, Łotwy i Estonii udział wzięło 18 funkcjonariuszy Centrum Szkolenia SG.

 

 • Szefowie partnerskich szkół służb granicznych Litwy, Łotwy, Estonii i Polski
  Szefowie partnerskich szkół służb granicznych Litwy, Łotwy, Estonii i Polski
 • Podpisanie porozumienia partnerskich szkół służb granicznych w zakresie współpracy międzynarodowej
  Podpisanie porozumienia partnerskich szkół służb granicznych w zakresie współpracy międzynarodowej
 • Podpisanie porozumienia partnerskich szkół służb granicznych w zakresie współpracy międzynarodowej
  Podpisanie porozumienia partnerskich szkół służb granicznych w zakresie współpracy międzynarodowej
 • Podpisanie porozumienia partnerskich szkół służb granicznych w zakresie współpracy międzynarodowej
  Podpisanie porozumienia partnerskich szkół służb granicznych w zakresie współpracy międzynarodowej
 • Podpisanie porozumienia partnerskich szkół służb granicznych w zakresie współpracy międzynarodowej
  Podpisanie porozumienia partnerskich szkół służb granicznych w zakresie współpracy międzynarodowej
 • Podpisanie porozumienia partnerskich szkół służb granicznych w zakresie współpracy międzynarodowej
  Podpisanie porozumienia partnerskich szkół służb granicznych w zakresie współpracy międzynarodowej
 • Podpisanie porozumienia partnerskich szkół służb granicznych w zakresie współpracy międzynarodowej
  Podpisanie porozumienia partnerskich szkół służb granicznych w zakresie współpracy międzynarodowej
 • Prezentacja bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
  Prezentacja bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
 • Prezentacja bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
  Prezentacja bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
 • Prezentacja bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
  Prezentacja bazy dydaktycznej Centrum Szkolenia SG
do góry