Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Szanowne Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, Honorowi Dawcy Krwi, - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szanowne Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze, Honorowi Dawcy Krwi,

Katarzyna Kamińska
24.02.2017

w dniach od 1 do 31 marca 2017 r. trwała będzie akcja krwiodawcza pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod hasłem: „spoKREWnieni służbą”.

Akcja ma na celu oddanie hołdu żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego, ale przede wszystkim niesienie pomocy potrzebującym: chorym i ofiarom wypadków, przez honorowe oddawanie krwi.

Danuta Siedzikówna „Inka” zachowała się „jak trzeba”, my żyjąc w czasach pokoju otrzymujemy szansę na podobne zachowanie.

Wszystkie osoby chcące włączyć się do udziału w akcji uprzejmie informuję, że odbędzie się ona w dniu 15 marca b.r. na terenie Komendy Centrum Szkolenia Straży Granicznej i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w godz. 800 – 1100 na terenie Służby Zdrowia W-MOSG parter bloku nr 3 (izba chorych). Ponadto osoby nie mogące uczestniczyć w akcji w tym dniu, będą mogły skorzystać z akcji organizowanych na terenie Kętrzyna:

  1. 9 marca 2017 r. w godz. 800 – 1100 w Urzędzie Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2;
  2. 18 marca 2017 r. w godz. 800 – 1100 na Targach Zdrowia organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie;
  3. 23 marca 2017 r. w godz. 800 – 1300 ponownie w Urzędzie Gminy Kętrzyn, Powiatowe Centrum Edukacyjne, ul. Poznańska 21.

Liczy się każda kropla krwi!