Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego

Edward Milewski
19.05.2022

Zastosowania sztucznej inteligencji jako elementu wspomagającego detekcję behawioralną, radykalizacja, zagrożenie terrorystyczne w obiektach infrastruktury krytycznej, „salaficki terroryzm”, a przede wszystkim wykorzystanie analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego oraz prowadzenie szkolenia z tego zakresu, w Polsce i w krajach europejskich stanowiły tematykę, przeprowadzonej w dniach 18-19 maja 2022 r. w Rynie, „I Międzynarodowej konferencji w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego”.

Patronat honorowy nad „I Międzynarodową konferencją w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego” sprawował Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Organizatorem i gospodarzem Konferencji był płk SG Adam Pacuk Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Przedsięwzięcie zgromadziło około 90 ekspertów reprezentujących Urząd Lotnictwa Cywilnego, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajową Administrację Skarbową, Airpol, służby graniczne i policyjne Hiszpanii, Belgii, Szwecji, Litwy, Łotwy, Finlandii oraz Polski. Najliczniejsze grono wśród uczestników stanowili funkcjonariusze Straży Granicznej reprezentujący wszystkie jednostki organizacyjne Naszej formacji. Uczestników Konferencji swoją obecnością zaszczycili m.in.: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Komendanci Oddziałów SG i ośrodków szkolenia SG.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim, stanowiło świetną platformę do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych krajów  w zakresie realizowania zadań z zakresu analizy behawioralnej i szkolenia z przedmiotowego zakresu przez formacje graniczne i policyjne państw europejskich.

Niezwykle miłym akcentem konferencji było odznaczenie płk. SG Adama Pacuka Komendanta CSSG, Odznaką Honorową Straży Granicznej II stopnia za zasługi dla Służby Ochrony Granicy Państwowej Republiki Litewskiej. Odznakę wręczył płk Deividas Kaminskas - Dyrektor Szkoły Służby Ochrony Granicy Państwowej Republiki Litwy w Medininkai.

Przedmiotowa konferencja odbyła się w ramach projektu nr PL/2020/PR/0074 pt. ”Wymiana doświadczeń formacji granicznych UE w obszarze analizy behawioralnej” finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
 • I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
  I Międzynarodowa konferencja w zakresie stosowania analiz behawioralnych przez służby porządku publicznego
do góry