Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich

Edward Milewski
27.06.2022

W dniach 21-23 czerwca 2022 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbyły się „Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia) z zakresu prowadzenia pościgów i organizacji blokad dróg”.

Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia dokonał Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam Pacuk.
Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczestników z przepisami krajowymi z zakresu planowania, organizowania i prowadzenia działań pościgowych oraz działań blokadowych przez narodowe formacje chroniące granicę zewnętrzną w poszczególnych krajach, a także doskonalenie do realizacji zajęć w ramach kursów doskonalących i szkoleń specjalistycznych obejmujących problematykę prowadzenia pościgów i organizacji blokad dróg. Jedną z myśli przewodnich, która przyświecała organizatorom warsztatów było również podniesienie świadomości istniejących zagrożeń jakie może napotkać funkcjonariusz w codziennej służbie, w przypadku realizacji uprawnień związanych z zatrzymywaniem pojazdów oraz wykonywaniem innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego.
Niniejsze warsztaty kierowane były do wykładowców szkół służb granicznych wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, które są odpowiedzialne za ochronę lądowej granicy zewnętrznej UE:
•    Akademia Straży Granicznej i Przybrzeżnej Finlandii w Imatrze;
•    Szkoła Służby Ochrony Granicy Państwowej Republiki Litwy w Medininkai;
•    Państwowa Szkoła Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne;
•    College Policji i Straży Granicznej Akademii Bezpieczeństwa Wewnętrznego Republiki Estonii w Talinie;
•    Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie;
•    Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu;
•    Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
Ponadto uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej i funkcjonariusze pełniący służbę graniczną i prowadzący działania graniczne, w zakresie właściwości Wydziałów Zabezpieczenia Działań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
Koncepcja warsztatów to połączenie części teoretycznej z praktyczną.
W części teoretycznej poszczególni prelegenci zaprezentowali wybrane procedury i sposoby wykonywania zadań w ochronie granicy państwowej, w głównej mierze ukierunkowane
na zatrzymywanie pojazdów w ramach prowadzenia pościgów i organizacji blokad dróg.
Część praktyczna, związana z dynamicznym pokazem wykorzystania kolczatki drogowej
i innych środków służących do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych, realizowana była przez funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.
Prezentacja sposobu zatrzymywania pojazdów oraz wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego podczas pełnienia służby granicznej, odbyła się w rzeczywistych warunkach drogowych, w terytorialnym zasięgu działania Placówki SG w Barcianach. Dodatkowo uczestnicy warsztatów w sposób praktyczny zapoznani zostali z podstawowym sprzętem i infrastrukturą placówki - wykorzystywaną w realizacji zadań służbowych
w ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
W trzecim dniu warsztatów zaplanowano prezentację sposobu realizacji kursów doskonalących i szkoleń, obejmujących problematykę prowadzenia pościgów i organizacji blokad dróg. Jej głównym celem było zapoznanie uczestników warsztatów z założeniami ogólnymi
i organizacyjno – metodycznymi oraz zakresem tematycznym i sposobem wykonywania wybranych ćwiczeń praktycznych, ujętych w przedsięwzięciach szkoleniowych realizowanych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
Warsztaty zakończyły się spotkaniem podsumowującym, w trakcie którego Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Mirosław Doroszkiewicz wręczył certyfikaty wszystkim uczestnikom niniejszego przedsięwzięcia.

 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
 • Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
  Międzynarodowe warsztaty wykładowców Szkół Państw Bałtyckich
do góry