Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych

Edward Milewski
27.06.2022

W dniu 24 czerwca 2022 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie zakończyła się pierwsza, tegoroczna edycja sześciotygodniowego kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych.

Szkolenie ukończyło 16 funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Absolwenci kursu, jako minerzy-pirotechnicy rozpoczęli służbę w swoich macierzystych jednostkach, a zdobyte umiejętności będą przez nich wykorzystywane w codziennej służbie. Celem głównym szkolenia było przygotowanie funkcjonariuszy do samodzielnego prowadzenia bojowych działań minersko-pirotechnicznych.

Podczas szkolenia słuchacze nabyli wiedzę i doskonalili umiejętności, m.in. z zakresu prowadzenia bojowych działań minersko-pirotechnicznych z użyciem materiałów wybuchowych i środków inicjujących, identyfikowania i neutralizacji urządzeń wybuchowych pochodzenia wojskowego oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych, stosowania środków zabezpieczenia indywidualnego i sprzętu technicznego do prowadzenia bojowych działań minersko-pirotechnicznych,  kierowania, organizowania i prowadzenia ewakuacji osób, pokonywania przeszkód i zamknięć przy użyciu materiałów wybuchowych i urządzeń wybuchowych, a także postępowania w przypadku groźby samobójczego zamachu bombowego.
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie jest jedynym ośrodkiem Straży Granicznej realizującym szkolenie z zakresu działań minersko-pirotechnicznych na rzecz Straży Granicznej, a także innych służb, którym wiedza z zakresu rozpoznawania i neutralizowania materiałów wybuchowych i urządzeń wybuchowych jest niezbędna do codziennej realizacji  zadań służbowych.

Kurs ten był finansowany ze środków w ramach projektu nr PL/2020/PR/0091 pn. „Szkolenia minersko-pirotechniczne jako środek zapobiegania zagrożeniom terrorystycznym", współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
  Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
 • Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
  Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
 • Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
  Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
 • Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
  Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
 • Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
  Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
 • Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
  Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
 • Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
  Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
 • Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
  Pierwsza edycja kursu specjalistycznego z zakresu działań minersko-pirotechnicznych
do góry