Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie VIII Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych - Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych -

Nawigacja

Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych

VIII Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych

11.09.2015

O fałszerstwach dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, związanym z tym procederem nielegalnej migracji i trendach fałszerskich rozmawiali przez dwa dni przedstawiciele służb granicznych Polski, krajów nadbałtyckich, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii na Zamku w Rynie.

Okazją do spotkania było VIII Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych zorganizowane przez Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie we współpracy z Zarządem Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Przedsięwzięcie odbyło się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Straż Granicznej Pana gen. dyw. SG Dominika TRACZA.

Sympozjum współfinansowane było ze środków pochodzących z Funduszy Norweskich i stanowiło kontynuację szeregu przedsięwzięć szkoleniowych i konferencyjnych w Centrum Szkolenia SG realizowanych w ramach projektu pt. „Wzmocnienie pionów operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych Straży Granicznej jako element walki ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną”.

Gospodarzem Międzynarodowego Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych był Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej Pan płk SG Sławomir Kowalewski. Współorganizatora Sympozjum reprezentował zastępca dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG Pan płk SG Piotr Trawiński, a partnera merytorycznego – Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Pan dr Leszek Buller - Dyrektor ds. Centrum Ekspertyz i Szkoleń. Wśród zaproszonych gości obecny był także zastępca dyrektora Zarządu Granicznego KGSG Pan płk SG Artur Gała, Pan prof. zw. dr hab. Hubert Kołecki i prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski Prezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

W Sympozjum uczestniczyło ponad 60. praktyków, specjalistów, ekspertów, i autorytetów w zakresie techniczno-kryminalistycznego badania dokumentów i weryfikacji ich autentyczność reprezentujących między innymi: Straż Graniczną , Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A., Policję, ABW, SKW, Narodowy Bank Polski, urzędy wojewódzkie, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. Obecni byli również przedstawiciele środowisk naukowych i służb granicznych z innych państw.

8th International Symposium of Criminalistic Experts from Border Services

Possibilities of verifying authenticity of documents concerning illegal border crossing and illegal migration – these were the main topics of the 8th International Symposium of Criminalistic Experts from Border Services. During two days experts from Polish Border Guard and foreign guests from Estonia, Lithuania, Latvia, Ukraine, Belarus, Ukraine and Moldova discussed the abovementioned topics. The location of the event was a beautiful castle in Ryn.The symposium was organized by Border Guard Training Centre in cooperation with Intelligence and Investigation Department of BG Headquarters in Warsaw and supported by Polish Security Printing Works. There were about 60 people gathered under the patronage of BG Commander-in-Chief Maj Gen Dominik Tracz. The participants were the Polish Border Guard experts dealing with forensic expertise of documents in particular: representatives of BG Headquarters, regional districts and training centres, representatives of Polish Security Printing Works, Internal Security Agency, Polish Forensic Society, Police, universities, Polish National Bank, foreign border services. BG Col. Sławomir Kowalewski, Commander of Border Guard Training Centre opened the symposium.The co-organizer of the Symposium was represented by Director of Intelligence and Investigation Department – BG Col. Piotr Trawiński and Polish Security Printing Works – Ph.DLeszek Buller – Director of Expertise and Training Centre. Border Guard Training Centre also invited the Director of Border Department – BG Col. Artur Gała, professor Hubert Kołecki, and professor Bronisław Młodziejowski – The director of Polish Forensic Society.

The symposium was co –financed by Norway Grants and was one of the training events organized in the scope of the project no 12/NMF PL 15/14 „Strengthening of operational, investigation and intelligence units of BG as a component of fight against crossborder organized crime”.

 

do góry