Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie VII Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych w Kętrzynie - Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych -

Nawigacja

Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych

VII Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych w Kętrzynie

11.09.2014

Możliwości i granice weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych w kontekście nielegalnej migracji i bezpieczeństwa państwa to temat przewodni zakończonego dziś w Kętrzynie VII Międzynarodowego Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych. Przez dwa dni (10 i 11 września) eksperci polskiej Straży Granicznej oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy rozmawiali w Kętrzynie o tendencjach w zakresie fałszerstw dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej.

Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych zorganizowane zostało z inicjatywy Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie przy merytorycznym wsparciu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Tradycyjnie również odbyło się ono w wyjątkowej scenerii Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.Kętrzyńskie forum, które zgromadziło około 60 uczestników, zebrało się pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Straży Granicznej Pana gen. dyw. SG Dominika Tracza. Uczestnikami Sympozjum byli eksperci polskiej Straży Granicznej wykonujący ekspertyzy kryminalistyczne z dziedziny technicznego badania dokumentów, a w szczególności przedstawiciele: Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziałów i ośrodków szkolenia naszej formacji, przedstawiciele Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Agencji Frontex, EUROPOL’u, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, ABW, Policji, środowisk akademickich oraz białoruskich, estońskich, litewskich, łotewskich i ukraińskich służb granicznych. Inauguracji Sympozjum dokonał Komendant Centrum płk SG Sławomir KOWALEWSKI.

Tematyka siódmego Międzynarodowego Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych skupiona była wokół zagadnień związanych z fałszerstwami dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów tożsamości oraz wiz. W trakcie spotkania, podzielonego na cztery panele tematyczne, wygłoszonych zostało ponad 20 referatów oraz zaprezentowane zostały ekspertyzy kryminalistyczne i osiągnięcia poszczególnych służb w zakresie przeciwdziałania temu szkodliwemu zjawisku.Uczestnicy omówili zagadnienia związane z nielegalną migracją, której podłożem były sfałszowane lub wyłudzone dokumenty oraz potencjał kontroli granicznej w przestrzeni identyfikacji zjawisk fałszerskich. Wiele miejsca poświęcono bezpieczeństwu wewnętrznemu i przeciwdziałaniu terroryzmowi, u podstaw którego wielokrotnie leżą sfałszowane dokumenty. Moderatorami ożywionych  dyskusji byli: Pan Tomaszowi Kłosiński (SG), Pani Mirosława Jeż (ABW), Pani Kamila Nowicka-Kiliś (PTK) oraz Pani Ewelina Jakielaszek (PWPW).

Merytorycznego podsumowania VII Międzynarodowego Sympozjum dokonał Pan prof. Hubert Kołecki z poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który podkreślił wysoką wartość zaprezentowanych wystąpień oraz rolę i znaczenie kętrzyńskiego Sympozjum w środowisku osób związanych z weryfikacją autentyczności dokumentów. Wskazał także na bardzo wysoki poziom dyskusji towarzyszący poszczególnym wystąpieniom, które w ocenie pracownika naukowego stanowią nieocenione źródło wiedzy i doświadczeń oraz  podkreślił wysoką specjalizację omawianego obszaru tematycznego.Na zakończenie Sympozjum komendant Centrum płk SG Sławomir KOWALEWSKI podziękował uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w spotkaniu, współorganizatorowi - Zarządowi Operacyjno-Śledczemu Komendy Głównej SG za pomoc oraz partnerowi merytorycznemu – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za nieoceniona współpracę w działaniu. Dzięki prowadzonej od wielu lat współpracy kętrzyńskiego ośrodka szkolenia SG z PWPW S.A. oraz licznym kontaktom, Centrum posiada dostęp do najnowszych technologii związanych z zabezpieczeniami w dokumentach, a słuchacze szkoleń specjalistycznych przygotowujących techników kryminalistyki cyklicznie odwiedzają siedzibę Wytwórni w Warszawie.

W VII Międzynarodowym Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych uczestniczyli: Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG w Pan płk SG Tomasz SEMENIUK wraz Radcą ds. Laboratorium Kryminalistycznego SG w Zarządzie Operacyjno-Śledczym Panem ppłk. SG Tomaszem KŁOSIŃSKIM i ekspertami laboratorium, Dyrektor Zarządu Granicznego KGSG Pan płk SG Piotr PATLA. Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. reprezentowała liczna delegacja ekspertów na czele z Panią Agnieszką ZELENT-KOCIANKOWSKĄ - Dyrektor Biura Jakości Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć także Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Pana gen. bryg SG Wojciecha SKOWRONKA, natomiast  środowisko naukowe reprezentowali Pan prof. zw. dr hab. Hubert KOŁECKI z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Pan dr hab. Jarosław MOSZCZYŃSKI, prof. UWM.

 

do góry