Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie VI. Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych w Kętrzynie - Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych -

Nawigacja

Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych

VI. Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych w Kętrzynie

12.09.2013

Przez dwa dni eksperci polskiej Straży Granicznej  z dziedziny technicznego badania dokumentów oraz zaproszeni goście dyskutowali o najnowszych tendencjach w fałszerstwach dokumentów. VI. Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych organizowane jest w Kętrzynie z inicjatywy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w oraz Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie. W tym roku odbyło się ono w dniach 11-12 września 2013 roku w niezwykłej scenerii kętrzyńskiego Zamku. Przedsięwzięcie, które zgromadziło około 80. uczestników odbyło się pod Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Straży Granicznej Pana gen. bryg. SG Dominika Tracza, który skierował do uczestników następujące słowa:

Patronem merytorycznym Sympozjum była Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, która od samego początku towarzyszy Centrum w tworzeniu tego przedsięwzięcia.

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej oraz przedstawiciele Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL), Narodowego Banku Polskiego, Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Urzędów Wojewódzkich w Warszawie i Olsztynie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie i Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Licznie reprezentowane były służby graniczne i policyjne z Rosji, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Słowacji.

Inauguracji Sympozjum dokonał Komendant Centrum Szkolenia SG płk SG Andrzej Rytwiński, który w kilku słowach nakreślił historię kętrzyńskich spotkań ekspertów kryminalistyki. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż nasza formacja jest tą służbą, która spotyka się z procederem fałszerstw dokumentów praktycznie każdego dnia. Bogaci w doświadczenia i przy wykorzystaniu najnowszych technologii stajemy się coraz bardziej skuteczni w wykrywaniu sfałszowanych i podrobionych dokumentów, a największym sprzymierzeńcem jest wiedza funkcjonariuszy i technika, którą dysponują. Aby sprostać niełatwym zadaniom i przede wszystkim wykonywać je w sposób profesjonalny potrzeba także wykwalifikowanego zaplecza. Straż Graniczna kładzie duży nacisk na podnoszenie kwalifikacji swoich funkcjonariuszy poprzez szkolenia specjalistyczne i współpracę z innymi służbami i ośrodkami naukowymi. Ogromne znaczenie w tym zakresie zyskało Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych organizowane przez Centrum Szkolenia SG. To właśnie ta platforma wymiany informacji oraz liczne grono partnerów i instytucji współpracujących pozwalają naszym funkcjonariuszom na zdobycie wiedzy o nowych sposobach fałszerstw i przyczyniają się do zwalczania przestępczości granicznej. Sympozjum, z uwagi na międzynarodowy charakter, jest również doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką pracy związaną z weryfikacją autentyczności dokumentów na granicach Unii Europejskiej oraz poznania trendów w tym zakresie u naszych sąsiadów.

Tematyka tegorocznego Sympozjum skupiona była wokół zagadnień związanych z fałszerstwami dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów tożsamości oraz wiz. W trakcie spotkania, podzielonego na cztery główne bloki tematyczne, wygłoszonych zostało 25 referatów, w tym omawiano ekspertyzy i najciekawsze przypadki ujawnionych fałszerstw dokumentów. Pierwszego dnia Sympozjum uczestnicy omawiali zagadnienia związane z nielegalną migracją, której podłożem były sfałszowane lub wyłudzone dokumenty oraz potencjał kontroli granicznej w przestrzeni identyfikacji zjawisk fałszerskich. Moderatorami licznych dyskusji byli Pan Tomasz Goliński z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz Pan płk SG Tomasz Kłosiński – Radca ds. Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej w Zarządzie Operacyjno-Śledczym KGSG.

Drugiego dnia sympozjum dyskusja oscylowała wokół zabezpieczeń stosowanych w dokumentach publicznych i ich efektywności, personalizacji dokumentów, a także omówiono wiele przypadków ujawnionych dokumentów, które wzbudziły wątpliwości osób je kontrolujących. Dokonano także przeglądu zjawiska fałszerstw dokumentów w wymiarze międzynarodowym. Moderatorami dyskusji byli w tej części: Pan mł. insp. Piotr Rypiński - kierownik Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Pani Kamila Nowicka-Kiliś – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Międzynarodowe spotkanie to także okazja do zaprezentowania osiągnięć Straży Granicznej i innych służb w zakresie przeciwdziałania fałszerstwom.

Merytorycznego podsumowania VI. Międzynarodowego Sympozjum dokonał Pan prof. Jacek Moszczyński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który podkreślił wysoką wartość zaprezentowanych wystąpień oraz rolę i znaczenie kętrzyńskiego forum ekspertów w środowisku osób związanych z weryfikacją autentyczności dokumentów. Wskazał także na bardzo wysoki poziom dyskusji towarzyszący poszczególnym wystąpieniom, które w ocenie pracownika naukowego stanowią nieocenione źródło wiedzy i doświadczeń.

Na zakończenie Sympozjum Komendant Centrum płk SG Andrzej Rytwiński podziękował uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w spotkaniu, współorganizatorowi - Zarządowi Operacyjno-Śledczemu Komendy Głównej SG za pomoc oraz partnerowi merytorycznemu – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za wsparcie działań, które nie ograniczają się wyłącznie do Sympozjum. Dzięki prowadzonej od wielu lat współpracy z PWPW S.A. oraz stałym, wzajemnym kontaktom, kętrzyńska szkoła posiada dostęp do najnowszych technologii związanych z zabezpieczeniami w dokumentach, a słuchacze szkoleń specjalistycznych przygotowujących techników kryminalistyki cyklicznie odwiedzają siedzibę Wytwórni w Warszawie. Konkluzją komendanta Centrum wygłoszoną na zakończenie spotkania było stwierdzenie, że „bezpieczny dokument jest naszym wspólnym dobrem”, które przekłada się na bezpieczeństwo pojedynczego obywatela, społeczeństwo i bezpieczeństwo publiczne.

Miłym akcentem było wystąpienie Dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie Pani Izabeli Mellin-Wuczółkowskiej, która przypomniała gościom wydarzenia z 12 września 1683 roku i zaprezentowała eksponaty świadczące o tym wydarzeniu znajdujące się w zasobach Muzeum. 330 lat temu pod Wiedniem, wojska polsko-habsburskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pokonały armię Imperium Osmańskiego, dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę. Wydarzenie sprzed 330 lat uważane jest przez historyków za jedno z największych zwycięstw w polskiej historii.

 

do góry